Future Tense (Gelecek Zaman)

future tense, ingilizce, ingilizce öğreniyorum, gelecek zaman, future tense time expressions, ingilizce zaman zarfları, future tense konu anlatımı,future tense örnekleri ,future tense exercises,future tense konu anlatımı ve video, future tense videolu anlatımı

Future Tense (Gelecek Zaman)

 

İngilizcede Future Tense (Gelecek Zaman) I kullanmak için Will ve Be Going to Yardımcı fiilleri ile kullanmaktayız.

Will gelecekte yapılacak ama tam emin olmadığımız cümlelerimizi anlatmak için yani tarih kesin belli değildir.  Be going to ise biraz daha yakın gelecek te yapılacak işlerde kullanırız.  Eylemin yapılacağı tarih bellidir.

          Will Yapısı

                       

                        Olumlu  Cümle Yapısı

Subject + will + Yüklem + time expressions

 

                       Olumsuz Cümle Yapısı

Subject + will + NOT  /   (Won’t)  + Yüklem + time expressions            

 

                       Soru Cümlesi Yapısı

Will  + Subject  + Yüklem + time expressions 

 

şeklinde cümle yapıları vardır. Ayrıca ‘ I – WE ‘ öznleri için Shall yardımcı fiilide kullanılabilir.

 

Be Going To Yapısı

 • I    am
 • You   are      +          going to + V1     + time expressions
 • We  are
 • They  are
 • He   is
 • She is            +          going to +   V1    + time expressions
 • It   is

 

Gelecek zaman Zaman Zarfları

Today  : Bugün

Tomorrow : Yarın

Next week/summer : Gelecek hafta / yaz

Later this year : Bu yıldan sonra

In two years time : 2 yıl içinde

The week after next : 2 Hafta sonra (gelecek hafta değil ondan sonraki hafta)

Genelde kullanılan zaman zarfları bunlardır. Bi kaç örnek cümleyle gelecek zaman konusunu genişletelim,

 

 • Are you going to improve your health?
 • Sağlığın için iyi şeyler yapacak mısın?
 • I’ m not going to go to America next summer.
 • Gelecek yaz Amerikaya gitmeyeceğim.
 • Will you come to here?
 • Buraya gelecek misin?
 • We shall decide about his thougths.
 • Onun hakkındaki düşüncelere karar vereceğiz.
 • She is going to learn English in two years time.
 • O 2 yıl içinde ingilizce öğrenecek.
 • I am going to come there the week after next.
 • 2 hafta sonra oraya geleceğim.

Videolu Anlatımı


Gelecek zaman konusu bu kadar. Yararlı olması dileğiyle..

 

 

TENSE  / Zamanlar

 

 

 

2 Comments on Future Tense (Gelecek Zaman)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.