Emir Cümleleri

emir cümleleri, emir cümleleri ingilizce, Emir cümleleri kuralları ingilizce, Emir cümleleri özellikleri, emir cümlesi örnekler, emir vermek ingilizce, Imperatives, imperatives cümleleri, Imperatives Konu Anlatımı, Imperatives konusu, imperatives kuralları, imperatives örnekler,imperatives özellikleri

Imperatives: Emir cümleleri

İngilizcede emir cümleleri olumlu ve olumsuz emir olmak üzere 2’ye ayrılır.

  • Olumlu emirde cümlenin başına fiil getirilir.

Listen to me : Beni Dinle..

Open the window : Pencereyi açınız.

Close the door : Kapıyı kapatın.

Go out : Dışarı çık..

Sit down : Oturunuz..

Speak English : İngilizce konuşun.

Come with me : Benimle geliniz.


 

  • Olumsuz emirde cümle “don’t” fiili ile başlar.
  • Yani birisinden bir şeyi yapmamasını belirtmek için kullanılır.

Don’t smoke : Sigara içme.

Don’t shout : Bağırma.

Don’t be late : Geç kalmayın.

Don’t drive fast : Hızlı araba kullanma.

Emir Cümleleri Özellikleri

Olumlu Emir

Open the door( Kapıyı aç / açın / açınız.)

Turn left.( Sola dön / dönün / dönünüz.)

Wait there.( Orada bekle / bekleyin / bekleyiniz.)

  • Emir cümlelerini kibar hale getirmek için başına veya sonuna “please” eklenir.

Open the door, please. (Lütfen kapıyı açın)

  • Olumsuz emirde cülenin ba$ına “don’t” getirilir.

Don’t run in the classroom.
Sınıfta koşmayın..

Don’t enter.(İçeri girmeyin.)

  • Bir emri vurgulamak için cümlenin başına “Do” getirilir.

Do have some chicken. (Biraz tavuk yiyin.)

  • Özellikle emir söylenen kişi belertilmek istenirse cümlenin başına “you” getirilir.

You come in. (Siz içeri girin..)

  • Bir gruba hitap ederken “somebody, nobody, everybody ve anybody
  • kelimeleri kullanılarak emir verilir.

Everybody stand up.
Herkes ayaga kalksın!

Somebody close the window.
Biri pencereyi kapatsın.

  • Always, never” zarfları emir cümlesinin başında yer alır.

Always, come early
Daima erken gel.

Never smoke cigarette.
Asla sigara içme.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.