Either …. Or / Neither …. Nor

Either …. Or / Neither …. Nor

Either Or İfadesi

Bu ifadeyi Türkçeyle kıyasladığımızda “ya … ya da … ” anlamı çıkartmaktadır. Yani kullandığımız fiil, isim gibi iki öğe arasından sadece birini yapılabileceği seçilebileceği anlamı çıkmaktadır. Genelde olumlu cümlelerle birlikte kullanılmaktadır.

Örnekler;

 • We can either eat meal or go out.
 • Ya yemek yiyebiliriz ya da dışarı çıkabiliriz.
 • This pen must be either mine or yours.
 • Bu kalem ya benim olmalıdır ya da senin olmalıdır.
 • I don’t have enough time. I can either have breakfast or have a shower.
 • Yeteri kadar zamanım yok. Ya kahvaltı yapmalıyım ya da duş almalıyım.
 • The answer is either right or wrong.
 • Cevap ya doğru ya da yanlış.
 •  I will go to İzmir either on Sunday or on Monday.
 • İzmir’ e ya pazar ya da pazartesi günü gideceğim.
 • You can either have chicken or fish.
 • Ya tavuk ya da balık yiyebilirsiniz.
 • Özne durumunda kullanıldığında ikinci özne tekil ise tekil yardımcı fiille, çoğul ise çoğul yardımcı fiille kullanılır.
 • Either Ali or Veli called me.
 • Beni ya Ali ya da Veli aradı.
 • They will either rent a tent or stay in a hotel.
 • Onlar ya bir çadır kiralayacaklar ya da otelde kalacaklar. 

Either Or (Ya ..Ya da) Konu Anlatımı Video için tıklayınız…

Neither … Nor İfadesi

Neither … nor “ kalıbı Türkçeye “ne … ne de … ” biçiminde çevrilir. Kendisi olumsuz yapıda olduğu için olumlu fiille kullanılır.Ancak cümlenin anlamı olumsuzdur.Özne durumunda kullanılırsa ikinci özne tekil ise tekil yardımcı fiille, çoğul ise çoğul yardımcı fiillerle kullanılır.

 

 • Mr Brown neither smokes nor drinks.
 • Bay brown ne sigara içer ne de içki içer.
 • Neither birinci, Nor ise ikinci sözcükten once gelir. Öznesi ya da nesnesi olumsuz olan eylemin kendisi olumlu kalır.
 • Neither Mr Brown nor his wife is very tall.
 • Ne bay Brown ne de karısı cok uzun boyludur.
 • Neither Peter nor John were at home last night.
 • Ne Peter ne de John evde dün gece evde değildi.
 • Neither Tom nor Helen get up early.
 • Ne Tom ne de Helen erken kalkar.
 • Gray is neither black nor white.
 • Gri ne siyah ne de beyazdır.
 • Helen eats neither beef nor sheep.
 • Helen ne sığır eti ne de koyun eti yer.

Neither Nor Konu Anlatımı Video için tıklayınız…

EXERCISE:
Asagidaki cümleleri neither ve nor kullanarak birlestiriniz.
I can’t read. –I can’t sing a song.
…………………………………………………………………………………
They don’t speak Turkish – They don’t speak French.
…………………………………………………………………………………
The film wasn’t exciting. – It wasn’t interesting.
………………………………………………………………………………..
Fatma doesn’t speak quietly – Fatma doesn’t speak fluently
………………………………………………………………………………..
Yararlı olması dileğiyle..

 

9 Comments on Either …. Or / Neither …. Nor

 1. harika bi site olmuş gerçekten şimdiye kadar ingilizceye niyetlenipte girdiğim ama sıkılıp tekrar çıktıklarımla kıyaslanamaz bile gerçekten çok açıklayıcı ve açık bir dille anlatılmış hazırlayan arkadaşlara teşekkür ederim 🙂

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.