Dönüşlülük Zamirleri

İngilizce dönüşlü zamirler konu anlatımı,ingilizce dönüşlü zamirler, dönüşlü zamirler ile ilgili cümleler, Zamirler konusu anlatımı ingilizce, Reflexive Pronouns konu anlatımı, Reflexive Pronouns ile ilgili cümleler, Reflexive Pronouns örnek cümleler, myself herself itself hisself konusu, reflexive pronouns konu anlatımı 8.sınıf, Reflexive pronouns Türkçe cümleler 

Reflexive Pronoun Konusu

Bir eylemin öznesi ya da nesnesi aynı kişi veya nesne ise fiil dönüşür.

Myself : kendi kendime                 

Yourself : kendi kendinereflexivepronouns

Himself : kendi kendisine

Herself : kendi kendisine

It self : kendi kendisine

Ourselves : kendi kendimize

Yourselves : kendi kendinize

Themselves : kendi kendilerine

 Dönüşlü zamirler 3 temel durumda kullanılır.

  • 1-  Özne ve Nesne Aynı durumda olduğunda,

 For Example, He hurt herself. = O kendisini incitti, Kendi kendine.

He saw himself in the camera. = O, kemarada kendini gördü. 

  • 2- Özneyi vurgulamak İstediğimizde, 

She did homework by herself. = O, ödevini kendisi yaptı.

  • 3- Özneyi gösteren bir edatın nesnesi olarak kullanılır.

He talks to himself. = O kendi kendine konuşur.

reflexive

Reflexive Pronouns Örnek Cümleler

They pay for themselves. = Onlar kendi hesaplarını ödediler.

I will do my homework by myself. = Ödevimi kendim (kendi kendime ) yapacağım.

 

She hurt herself.  = O kendi kendisini incitti.

I cut myself. = Kendi kendimi kestim.

She is doing her homework herself. = Ev ödevini kendisi yapıyor.

Do it yourself. = Onu kendiniz yapın.

They painted the wall themselves. = Duvarı kendi kendilerine (kendileri) boyadılar.

I always do my homework by myself. = Ben her zaman ödevimi kendi kendime yaparım.

I never talk to myself.  = Asla kendi kendime konuşmam.

Etiketler: İngilizce dönüşlü zamirler konu anlatımı,ingilizce dönüşlü zamirler, dönüşlü zamirler ile ilgili cümleler, Zamirler konusu anlatımı ingilizce, Reflexive Pronouns konu anlatımı, Reflexive Pronouns ile ilgili cümleler, Reflexive Pronouns örnek cümleler, myself herself itself hisself konusu, reflexive pronouns konu anlatımı 8.sınıf, Reflexive pronouns Türkçe cümleler 

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.