Derece Zarfları Konu Anlatımı

words
words

 

 

DERECE ZARFLARI KONU ANLATIMI

 

em sıfatları,  hem başka zarfları,  hem de fiilleri niteler.  Genellikle niteledikleri kelimeden hemen önce gelirler.  Bu çeşit zarflar arasında en sık rastlananlar şunlardır. Bu çeşit zarflar h:  

 

almost = hemen hemen;  neredeyse

absolutely = kesinlikle;  tamamen

altogether = tamamen

barely = zar zor;  ancak

a bit =  biraz

completely = tamamen

nearly = neredeyse

hardly = güçlükle

only = sadece

enough = yeterince

entirely = tamamen

fairly = oldukça

really = gerçekten

too = gereğinden fazla

a little,  much,  a lot gibi bazı niteleme sıfatları derecelendirme zarfı olarak kullanılırlar.

 

Fairly, “oldukça”  anlamını taşısa da aşırılık anlamı vermez,  nitelediği kelimeye”orta dere-  cede”  anlamını katar.  

Daha çok good ve intelligent gibi olumlu sıfat ve zarflarla kullanılır.

 

l have seen a fairly interesting film.  

Tom is fairly clever but Peter is rather stupid.

 

Rather da”oldukça”  anlamını taşır ancak fairly den farklı olarak bad,  foolish gibi olumsuz zarf ve sıfatlarla kullanılır.  

Empty,  olumu anlam taşıyan zarf ve sıfatlarla kullanıldığında”oldukça,  epey”  anlamın ise full,  wrong,  amazing,  marvellous gibi derecelendirilemeyecek sifatlarla”tamamen”  anlamını taşır.  

 

She’s quite beautiful. = Oldukça güzel

The car is quite full. = Araba tamamen dolu  

 

Enough,  sıfatlardan sonra olduğu gibi zarflardan da sonra gelir.

She didn’t work quickly enough.  

 

Hardly,  barely ve scarcely derecelendirme zarflar olumlu cümlelerde kullanılmalarına ragmen cümleye olumsuz anlam katmaktadırlar.

Hardly any,  ever,  can ve at all kelimeleriyle birlikte kullanılabilir.  Fiilden ya da”be”  fiilinden hemen sonra gelirler.

 

He has hardly any time to watch television. = Televizyon seyretmeye hemen hemen hiç vakti yok  

l hardly know him. = Onu hemen hemen hiç tanımıyorum

There were barely twenty people there. = Orada tam olarak yirmi insan vardı

There were scarcely twenty people there. = orada hemen hemen yirmi insan vardır

 

sifat olarak kullanıldığında “güzel,  şirin”  pretty kelimesi zarf olarak kullanıldığında anlamına gelen”oldukça”  anlamına gelir.

  

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.