Countable Uncountable Nouns (Sayılan ve Sayılamayan İsimler)

Countable Uncountable Nouns (Sayılan ve Sayılamayan İsimler)

 

Countable Nouns ( Sayılabilen İsimler)

İngilizcede isimleri tek tek sayabildiğimiz nesnelere sayılabilen isimler (Countable) denir.

Sayılabilen isimler hem tekil olarak hem de çoğul olarak kullanılabilir.

Örneğin :

Masa, kalem, silgi, defter gibi nesneler sayılabilen isimlerdir.

Tekil olarak kullanıldığında ismin önüne “a/an” belirsiz tanımlık ile “the” belirli olanı alırlar. Örnek: a book, an egg, the man vb…

Çoğul kullanımında da aşağıdaki kurallar geçerlidir.

countableuncoutable

İsimleri çoğul yapmak için kullanılan kurallar şu şekilde

Tekil Çoğul isimler konu anlatımı için burayı tıklayın

 

Kelime sonunda “x,s,ss,se,sh,ch,ze,ge,o” ile biten kelimeleri çoğul yapmak için sonuna “es” takısı gelir

Box Boxes

Glass Glasses

 

Kelime sonunda “y” ile biten kelimeleri çoğul yapmak için sonuna “y” düşer “ies” takısı gelir

Cherry Cherries

Family Families

 

İstisna olarak tek sesli harfli ise yada okunuşu tek heceli ise kelime sonuna “s” gelir

Toy Toys

 

Kelime sonunda “f(e)” ile biten kelimeleri çoğul yapmak için sonuna “f(e)” düşer “ves” takısı gelir

Wife Wives

Life Lives

Örnek:

Tekil           Çoğul

An apple   apples (elma, elmalar)

A table       tables (masa , masalar)

The desk   the desks (sıra , sıralar)

The house   the houses (ev , evler)

 

Sayılabilen isimlerin miktarını sormak için How many kullanılır.

How many’den sonra çoğul isim gelir.

Sayılabilenler

How many chairs

 

Sayılamayan isimlerin miktarını sormak için How much kullanılır.

How much money….

(İlginç nokta paranın “money” sayılamayanlardan olması)

 

Uncountable Nouns (Sayılamayan İsimler)

İngilizcede su, süt, şeker, kola, kahve gibi sıvı maddeler sayılamazlar. Bunları saymak için ismin önüne ölçü miktar belirten bir sözcük getirilir. Sayılamayan isimlerden bazıları : su, süt, kahve, şarap, şeker, mürekkep, ekmek, bezelye, bal, reçel gibi..

Sayılamayan isimlerin miktarını sormak için How much  cümlenin başına gelir ve How much’tan sonra sayılamayan yani –s- takısı almayan isim gelir.

 

 

Sayılamayan İsimlerden Birkaçı

Water (su) , Milk( süt), Butter ( tereyağı), Chocolate (çikolata) , Wine (şarap), Coffee (kahve), Flour ( un) ,

Honey (bal), Jam (reçel) , ink (mürekkep), Bread (ekmek), Money (para), Sugar (şeker), Tea (çay)….

 

Sıvı ve gazlar çok küçül moleküllerden oluştuğu için sayılması imkansızdır

Bunlar :

water : Su

coffee : Kahve

milk : Süt

air : Hava

oxygen : Oksijen

 

 Bir ölçü birimi ile kullanılarak veya bir kap içinde sayılırlar.

Kilo

Bardak

Şişe

Metre

benzeri birimler

Örnek:

 • Water :  Su         
 • a glass of water :  bir bardak su
 • Milk  : süt               
 • a bottle of milk :  bir şişe süt
 • two bottles of milk  : iki şişe süt
 • Coffee :  Kahve      
 • a cup of coffee : bir fincan kahve
 • two cups of coffee :  iki fincan kahve
 • Honey  : bal
 • a jar of jam   :  bir kavanoz bal
 • Three jars of honey : Üç kavanoz bal
 • tin/can of cola  : bir kutu kola

 

Çok küçük taneli nesnelerinde sayılması mümkün değildir

Bunlar:

wood

metal

cheese

sand

rice

Örnek :

 • Peas :  bezelye
 • a tin/can of peas :  bir kutu bezelye
 • Bread :  ekmek   
 • a loaf of bread :  bir somun ekmek
 • Two loaves of bread  : iki somun ekmek
 • Sugar  : şeker
 • a packet of sugar :  bir paket şeker
 • Match  : kibrit     
 • a box of match :  bir kutu kibrit

şeklinde dönüştürmemiz gerekmektedir..

Enerji birimleri de sayılması mümkün değildir.

electricity : elektrik

sunshine : Gün ışığı

radiation : Radyasyon

heat : Isı

magnetism : Manyetizma

 

Dersler varlığı tek olduğu için sayılamaz

French: Fıransızca

chemistry : Kimya

economics : Ekonomi (Sonundaki “s” her zaman çoğul olduğu anlamında değildir)

science : Bilim

math : Matematik

 

Grup halinde bulunanlar

fruit

money

food

vocabulary

news

 

Bilgi ve soyut şeyler de sayılamaz

information : Bilgi

advice : Öğüt

education: Eğitim

democracy: Demokrasi

intelligence: Akıl

 

Sayılabilen ve sayılamayan isimlerle kullanılan miktar belirleyicileri:

Sayılabilen                 Sayılamayan

Many : çok                   much : çok

Some : birkaç             some : çok

Any : hiç                       Any : hiç

A few :birkaç tane        little : az

A lot of : pek çok       a lot of : pek çok

 

 

Sayılan veya sayılamayan isimlerde bu miktar belirteçlerini kullanırız.

A Few A Little konusu için tıklayınız…

How much How many Konusu için Tıklayınız..

Yararlı olması dileğiyle..

6 Comments on Countable Uncountable Nouns (Sayılan ve Sayılamayan İsimler)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.