Comparative Superlative Alıştırma 14


Comparative Superlative Konusu Alıştırmalar

Comparative Superlative Alıştırmalar

EXERCISE A: Complete the sentences with the adjectives in brackets. (use the
comparative or superlative form)

Alıştrıma A: Parantez içerisindeki sıfatları kullanarak cümleleri tamamlayınız.
(comparative ve superlative halleri kullanınız..)

1- Mathematics is …………………………………….. (difficult) subject.

2- Messi is …………………………………….. (popular) footballer in the world.

3- İstanbul is …………………………………….. (crowded) city in Turkey.

4- The girl is …………………………………….. (happy) than the boy.

5- The Nile is …………………………………….. (long) river in the world.

6- A motorbike is …………………………………….. (fast) than a bike.

7- Good health is …………………………………….. (important) thin in life.

8- Old people are …………………………………….. (experienced) than young people.

9- Jane was …………………………………….. (beautiful girl) at the party.

10- Box is …………………………………….. (dangerous) of all sports.

11- Armchairs are …………………………………….. (comfortable) than chairs.

12-Mercedes is …………………………………………………….. (expensive) than Bmw.

Comparative Superlative Videolu anlatımı

Konunun daha detaylı sözel olarak anlatımı için tıklayınız….

Yararlı olması dileğiyle.

 • Cevaplar
 • 1-the most difficult
 • 2-the most popular
 • 3-the most crowded
 • 4-happier
 • 5-the longest
 • 6-faster
 • 7-the most important
 • 8-more experienced
 • 9-the most beautiful
 • 10-the most dangerous
 • 11-more comfortable
 • 12-more expensive

Lütfen Oylayın


Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

14 thoughts on “Comparative Superlative Alıştırma