çeviri nasıl yapılır

 çeviri/ translate / Tercüme/ Çeviri nedir / çeviri nasıl yapılır / Çeviri konu anlatımı / Çeviri dersi / İngilizce çeviri / İngilizce Türkçe Çeviri / çeviri teknikleri / çeviri formülleri / İngilizce çeviri kılavuzu

 

Çeviri Nedir Nasıl Yapılır ?

Çeviri bir dilden diğer bir dile doğru bir şekilde, anlam eksiltmeden istenen dilde ifade edilmesidir.
Çoğu zaman tam karşılığı bulunamaz. ( Bu duruma Fransız kaldım ifadesinin Fransızlara Çevisi sizce nedir ?)
 
 

Çeviri yapabilmek için önce anadilde hakim olmayı gerektirir.
Buda dilbilgisi – Grammar demektir.
 
Her şeyden önce Çeviri yapılacak dili iyi bilmek gerekir.

Bir dil nasıl öğrenilir ?

 
Günümüzde bir yabancı dil bilmek zorunlu hale gelmiştir. Bu yüzden ana okulundan emekli oluncaya kadar hatta ölünceye kadar karşımıza yabancı dil sorunu çıkmaktadır.
 
Genel Olarak yapılan yanlış yarım öğrenme ve ana dilimizde düşünmeye çalışmaktır.
Sürekli Unutulan ve tekrar başa dönülen bir kısır döngüye girmek en çok rastlanan senaryo.
 
Peki bunu aşmak için ne yapmalıyız.
ilk yapılması gereken insan doğası gereği dil öğrenmeye dinleyerek başlar. Konuşma parçaları bulup dinlemek gerekiyor. BBC learning English kaynakları burada çok işinize yanacaktır.
 
İkinci olarak konuşma gelir. Duyduğunuz konuşma parçalarını sesli bir şekilde tekrar ederek ezberlemek gerekiyor.
busuu.com sitesinde pratik yapabileceğiniz birçok insan var.
skype tarzı programlarda bu konuda yardımcı olacaktır.
 
örnek kalıp cümleleri ezberlemekte fayda var.
 
En son olarak okuma gelir. Neden böyle bir yol izledik diye sorabilirsiniz.
Sebebini kısaca açıklayayım.
insan doğduğunda ilk önce çevresini incelemeye başlar, söylenenleri dinler, her durum için söylenen sözleri ezberler. Hata yapmaktan korkmaz. Çat pat konuşur. En son olarak Okuma ve yazma gelir.
 
Bizler İlk Olarak grammar ( gramer-dilbilgisi) öğrendiğimiz için ne konuşabiliyoruz nede bu işten zevk alıyoruz.

Cümle Nasıl Kurulur ? Cümle Yapısı.

İngilizce cümle yapısı

Subject + Aux Verb + Verb + Object + place + Manner + Time
I went to School
 
Subject Özne
Auxiliary Verb Yardımcı fiil
Object Nesne
Place Yer
Manner hal durum
Time Zaman
subject isim yani noun Olması gerekir
 
 
Auxiliary Verb : Yardımcı fiiller
 
 
 
 Verb : fiil bir oluş bir hareket bildirir
 
 
Object: Nesne anlamındadır.
isim olmak zorunda.
 

Türkçe Cümle Yapısı

 
Özne + Nesne + P + M + T  + Yüklem
 I wen to school.
 Ben Okula Gittim
 
Görüldüğü gibi Nesne ve yüklem cümlede yer değiştirmiş.
 
 
Bilgi:
 Yüklemi fiil olan cümleler fiil cümlesi denir.
Yüklemi isim olan cümlelerde isim Cümlesi denir.
 
 

 Örnek cümle çevirileri

Fiil cümlelerinde
 
 I’m walking on the Wallstreet.
Ben Waltsteet e yürüyorum.
Walk = yürümek fiili
Yüklem sona geldiği görülüyor.
 
İsim Cümlelerinde
 
I am a doctor
Ben bir doktorum
 
doctor = doktor İsim yüklem
 
isim cümlelerinde görüldüğü yüklem yer değiştirmiyor.
 
* ingilizcede birçok istisnalar söz konusudur. isim cümlelerinde görüldüğü gibi çeviri sırasında yer değiştirmiyor.
 
 

İsim Tamlamaları

isim tamlaması : iki isim yan yana gelerek oluşturduğu yapıya verilen ad.
 
isim + isim
 
a cat leg = kedi bacağı
 
Kedi bacak demedik genelde -i eki alır
 
isim + of + isim
 
The production of energy = enerji üretimi
 
Sıfat + isim
a red car = Kırmızı araba
 
Zarf + Sıfat + isim
A very fast Car = Çok hızlı bir araba
 
isim + edat
 
in
at
On
upon
with
without
to/ into
for
from
 
under
between
about
Outside
Inside
within
 
The change in the dimensions of a body
 
Bir cismin boyutlarındaki değişme
 
 
miktar Belirleyici + isim
 
Much
Not much
Many
Not Many
Most
 
few
a few
little
a little
a lot
a lot of
lots of
enough
more
less
either
neither
both
 
some
Several
part
all
none
any
each
every
 
several methods
Birkaç Yöntem
 
 
Miktar Belirleyici + Of + The + Çogul ad
 
Some of the alloys
alaşımların bazısı
 
 
İsim’s + isim
 
Customer’s need
Tüketicinin ihtiyacı
 
 
isim + Zarf
the figures above
yukarıdaki  şekiller
 
 
Zarf + isim
Europe now
Şimdiki Avrupa
 
 
Fiil-İng + isim
increasing air pollution
Artan hava kirliliği
 
isim + Fiil-ing
 
The problems existing
Varolan problem
* tersine çeviri yapılır
 
Fiil-ed veya V 3 + isim
expected results
umulan sonuçlar
 
isim + Fiil-ed veya V3
 
The methods used
Kullanılan metotlar
 
 
isim + to + Fiil
 
Materials to use
Kullanılacak malzemeler
 
 
 

 Basit Cümle Yapıları

 TO BE olmak fiili ile yapılan cümleler

 Olmak fiili hareketsiz durumları ifade eder ve ortaya bir eylem koymaz.
 
İki durum söz konusudur.
Zaman Faktörü
Geçmiş zaman
Şimdiki zaman
Gelecek Zaman
 Tekil Çoğul Faktörü
Özne Tekil
Özne Çoğul
 

 Be Olmak Fiili 

Present

(Şimdiki Zaman)

Past

(Di’li geçmiş zaman)

Past Participle

(miş’li geçmiş zaman)

Future

(Gelecek Zaman)

am

was been will be

is

was been

will be

are were been

will be

 

Özne + to be + isim

-dir, -dur
maxwell is a sciemtist

maxwell bir bilim adamıdır

Özne + to be + sıfat

The results of experiment are important.

Deney sonuçları önemlidir.

Özne + to be + sıfat + isim

Electricity is a usufull energy

Elektrik kullanışlı bir enerjidir.

Özne + To be +  Edat takımı

The reports are in this file

 

Özne + to be (past) + İsim / sıfat/  + İsim / Edat

This method  was mistaken.

bu metod yanlıştı.

 
Devamı gelecek.
 
 
 
Faydalı Olması dileği ile

Diğer Konular

 Diğer Yazılar için tıklayın

[catlist categorypage=”yes” orderby=rand]

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.