Both …. And … (Hem Hem de)

      Both …. And … (Hem Hem de) Konusu           

Both …. And … (Hem Hem de) Konusu : Aynı manayı vermek için anlamı değiştirmeden cümleleri birleştirmek için kullanılır.

Türkçe olarak “Hem….. Hem de….. anlamına gelen Both .. And” yapısı birden bir kişinin farklı iki işlemi yapması ya da farklı

kişilerin aynı işlemi yapmasında cümleyi uzatmamak için birleştirerek konuşma sırasında kolaylık sağlar.

Örnekler;

Abdullah is a doctor. (Abdullah bir doktordur.)

Suat is a doctor.  (Suat bir doktordur.)

Bu iki cümleyi birleştirmek için both and yapısını kullanarak birleştirelim. Örneğimizde iki farklı özne var ancak ikisi de aynı işlemi (mesleği) yaptığı için bu iki yapıyı birleştirebiliriz.

Both Abdullah and Suat are doctors. 

(Hem Abdullah hem de  Suat doktordur.)

Örnek

Ayşe can read. Ayşe okuyabilir.

Ayşe can write. Ayşe yazabilir.

Bu iki cümleyi birleştirmek için both and yapısını kullanarak birleştirelim. Örneğimizde aynı özne var ancak  farklı iki eylem

var. Ayşe Hem okuyabiliyor hem de yazabiliyor.Bunun için bu iki yapıyı birleştirebiliriz.

Ayşe can both read and write.

(Ayşe hem okuyabilir hem de yazabilir.)

Örnek Cümleler

Both Hasan and  Ahmet  can speak English.
Hem Hasan hem de Ahmet ingilizce konuşabilirler.

Both Derya and Ayşe are teachers.
Hem ayşe hem de Derya öğretmendirler.

Both Ali and Aslı can sing very well.
Hem Ali hem de Aslı iyi şarkı söyleyebilirler.

Mehmet can speak both English and German.
Mehmet hem ingilizce hem de almanca konuşabilir.

He plays both football and basketball.
O hem futbol hem de basketbol oynar.

Both And (Hem Hem De) Video için tıklayınız…

Aynı anlamı katmak için ;

Hasan is a doctor . Ayşe is a doctor, too.

Hasan bir doktordur. Ayşe de bir doktordur. Şeklinde de kullanım olabilir. Devamı için linke tıklayınız…

Too / Either Konu Anlatımı……..Either …. Or / Neither …. Nor ……Not only… But also Kalıbı

1 Comment on Both …. And … (Hem Hem de)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.