Belgisiz Zamirler Konu Anlatımı

Belgisiz zamir nedir ve örnekleri, Belgisiz zamir örnek cümleler, Indefinite pronouns konu anlatımı, Belgisiz zamirler konu anlatımı, Indefinite pronouns pdf, Indefinite pronouns Örnekleri, Indefinite pronouns cümleleri, Indefinite pronouns kullanımları, Indefinite pronouns ne demek, Indefinite pronouns nedir, Somebody anybody nobody everybody konusu, Somebody anybody nobody everybody konu anlatımı, Somebody örnek cümleler, Something Örnek Cümleleri 

İngilizce de Belgisiz Zamirler Indefinite Pronouns olarak adlandırılırlar.

Belgisiz Zamirler

Anybody, Anyone, Anything,

Everyone, Everybody, everything,

No one, Nobody, Nothing,

Someone, Somebody, Something  şeklinde sıralanabilir. Yani ,

–body, -one, -thing kombinasyonları belgisiz zamirlerdir.

belgisizzamirler

Örnek Cümleler

  • Everybody / Everyone : “Herkes” anlamına gelmektedir..

Everyone / Everybody İle ilgili Örnek Cümleler

**********************************************

Everybody knows me. / Everyone knows me. 

Herkes beni bilir.

Everyone (everybody) backed him up to win the competition.

Herkes onu yarışmayı kazanması için destekledi.

**********************************************

  • Something : “Birşey” anlamına gelmektedir.

**********************************************

The children always want somethings.

Çocuklar her zaman birşeyler ister.

I saw something in the sky.

Gökyüzünde birşey gördüm.

**********************************************

  • Someone / Somebody : “Birisi” anlamına gelmektedir.

Someone / Somebody ile ilgili cümleler

**************************************************

Your child talks to someone on the street everyday. Do you know that person?

Senin çocuğun cadde de hergün biriyle konuşuyor. O kişiyi tanıyor musun?

Is somebody waiting me outside?

Dışarıda birisi beni bekliyor mu?

She always wants to talk with someone.

O her zaman biriyle konuşmak ister.

**********************************************

  • Anything : Hiçbirşey anlamına gelmektedir. (Olumsuz Cümlelerde ve Soru Cümlelerinde)
  •                        Herhangi birşey (Olumlu Cümlelerde ) 

Anything ile ilgili cümleler

***********************************************

I don’t want to eat anything now.

Şu an hiçbirşey yemek istemiyorum.

**********************************************

  • Anyone/ Anybody : Olumlu cümlede “Herhangi biri

                           Olumsuz ve soru cümlelerinde “Hiç kimse” anlamına gelir.

Anyone / Anybody ile ilgili cümleler

**************************************************

He has’t still known anyone in the factory.

O, hala fabrika da hiç kimseyi tanımaz.

Don’t tell it to anyone.

Onu hiç kimseye soyleme!

**************************************************

  • Nothing : “Hiçbirşey” anlamına gelmektedir. Olumlu cümle yapısında kullanılır ve anlam olarak olumsuzluk katar.

Nothing İle ilgili cümleler 

***************************************************

Nothing can prevent me.

Hiç bir şey beni engelleyemez.

************************************************ 

  • No One / Nobody : Hiçkimse anlamına gelir.
  •      nobodys-perfect_logo-rgb

* ***************************************************

No one listened to him.

Hiç kimse onu dinlemedi. 

Nobody comes to school on weekends.

Hafta sonları hiçkimse okula gelmez.

Nobody told me the truth.

Hiç kimse bana doğruyu söylemedi.

**********************************************

Konuyla ilgili alıştırmalar 

PRONOUNS / zamirler

İngilizcemiz.Net 

Yararlı olması dileğiyle….

Etiketler : Belgisiz zamir nedir ve örnekleri, Belgisiz zamir örnek cümleler, Indefinite pronouns konu anlatımı, Belgisiz zamirler konu anlatımı, Indefinite pronouns pdf, Indefinite pronouns Örnekleri, Indefinite pronouns cümleleri, Indefinite pronouns kullanımları, Indefinite pronouns ne demek, Indefinite pronouns nedir, Somebody anybody nobody everybody konusu, Somebody anybody nobody everybody konu anlatımı, Somebody örnek cümleler, Something Örnek Cümleleri 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.