Be Going To (Gelecek Zaman)

Gelecek Zaman Konu Anlatımı Be Going To Konu Anlatımı Yakın Gelecek Konu Anlatımı

Be Going To Konu Anlatımı Future Tense Konu Anlatımı

Be Going To : Cümleye Anlam olarak gelecek zaman yapısında kullandığımız “-ecek, -acak” eklerini fiile katmamızı sağlayan yapıda be going to yapısı kullanılmaktadır.

I am going to go to the cinema tomorrow. (Yarın sinemaya gideceğim.)

She is going to go to the cinema tomorrow. (O yarın sinemaya gidecek.)

Cümlelerinde gördüğümüz gibi be going to yapısında ki “be” öznelere göre “am is are ” yapılarını almaktadır.

Gelecek zaman Zaman Zarfları

Today : Bugün

Tomorrow : Yarın

Next week/summer : Gelecek hafta / yaz

Later this year : Bu yıldan sonra

In two years time : 2 yıl içinde

The week after next : 2 Hafta sonra (gelecek hafta değil ondan sonraki hafta)

Be Going To Özellikleri

Be going to : Kuvvetli olma ihtimali yüksek cümlelerde kullanılır.

Be Going to : Planlanan olaylar için kullanılır.

Be going to : Bir işi yapmaya karar verdiysek gelecek için kullanılır.

Be going to : Bir olayın olabileceğini düşünüyorsak kullanılır.

Be Going To Örnek Cümleler

*****************************************************************

Look at those clouds, it is going to rain.
Şu bulutlara bakınızn, yağmur yağacak. (olma ihtimali yüksek yağabilir)

*****************************************************************

He is going to be a teacher.
O bir öğretmen olacak.

*****************************************************************

I’m going to visit you this week.
Seni bu hafta ziyaret edeceğim.

*****************************************************************

I’m going to get wet if the bus doesn’t come soon.
Eğer otobüs çabuk gelmezse ıslanacağım.

*****************************************************************

We are going to give a party tonight.
Bu gece bir parti vereceğiz.

*****************************************************************

I’m going to call you at 10 p.m.
Sizi akşam 10’da arayacağım.

 

TENSE  / Zamanlar

 

İngilizcemiz.Net

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.