Ask santa

santa
santa

It is December.

O Aralık

 

That means it is Christmas time.

Christmas Zamanı anlamında dır.

Christmas time means Santa Claus is coming.

Christmas zamanı Santa Claus gelmesi anlamında.

Sara and Billy love Christmas.

Sona ve Billy Christmas| sever.

They love Santa Claus.

Onlar Santa clause sever,

They love the gifts from Santa.

Santadan gelen hediyeleri sever.

Last year they got nice gifts.

geçen yıl güzel hediyeler aldılar.

Sara got a teddy bear and a rubber duck.

Sara Oyuncak ayı ve plastik ördek aldı.

Billy got a green boat and a rubber duck.

Billy yeşil gemi ve plastik ördek aldı.

The rubber ducks float.

plastik ördek yüzer.

When Sara takes a bath, her pink duck floats in the water.

Sona banyo yaparken Onun ördeği suda yüzer.

When Billy takes a bath, his blue duck floats in the water.

Billy banyo yaparken onun mavi ördeği suda yüzer.

One time Billy put a goldfish into the tub.

Bir keresinde Billy akvaryum balığını küvete koydu.

It swam for a while.

Bir süreliğine yüzdü.

Then it died.

ardından öldü.

He buried it in the back yard.

Onu arka bahçeye gömdü.

He was sad. This year Sara and Billy want bicycles.

Sara ve Billy Bu yıl bisiklet istiyor.

Sara wants a red bike. Billy wants a blue bike.

Sara kırmızı Billy mavi bisiklet istiyor.

Mama said she would talk to daddy.

annesi babası ile konuşacağını söyledi.

Sara asked mama, “Why don’t you talk to Santa?”

Santa ile neden konuş muyorsun?

Mama said, “That’s a good idea.

Bu güzel bir fikir dedi

When daddy comes home, he and I will talk to Santa.”

Baban geldiğinde o ve ben Santa ile konuşacağız.

 

 

Diğer Yazılar için tıklayın

[catlist categorypage=”yes” orderby=rand]

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.