ADVERBS OF PLACE (Yer zarfları)

yer zarfları
yer zarfları

ADVERBS OF PLACE  (Yer zarfları)  

Yer zarfları yer ya da yön bildiren kelimelerdir.  Genellikle cümle içinde fiilden sonra gelir

 

abroad = yurt dışında

 anywhere = hiçbir yere / herhangi bir yere

 above = yukarıda

 away = uzağa

back = geriye

 backwards = geriye doğru

 behind = arkaya

 below = aşağıda  

forward = öne doğru

far away = uzakta

everywhere = her yerde

 nowhere = hiçbir yere

 there = orada oraya

 here = burada / buraya

 right = sağa

left = sola

 downstairs = aşağı katta

 upstairs = üst katta

 ahead = ilerde  

 

My mother has just come from abroad. = (Annem yurt dışından henüz geldi.)

 

 She lives downstairs. = (O aşağı katta oturuyor.)  

 

If she wants to go somewhere,  take her there.  = (Eğer bir yere gitmek isterse,  onu oraya götür)  

 

Yer zarflarının cümlenin neresinde kullanılacağından emin olamadığınız durumlarda şu kuralı aklınızdan çıkarmayın:  Cümlede hal zarfı ve zaman zarf varsa yer zarfı bunların ortasına getirilmelidir.

 

She spoke loudly in the meeting room two days ago. = (İki gün önce toplantı odasında yüksek sesle konuştu.)

 

ADVERB / zarflar

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.