ADVERBS OF DEGREE(Derece zarfları)

ADVERBS OF DEGREE  (Derece zarfları):

 

Bu çeşit zarflar hem sıfatları,  hem başka zarfları,  hem de fiilleri niteler.  Genellikle niteledikleri kelimeden hemen önce gelirler.  Bu çeşit zarflar arasında en sık rastlananlar şunlardır:  

 

almost = hemen hemen, neredeyse

absolutely = kesinlikle, tamamen

altogether = tamamen

barely = zar zor, ancak

a bit = biraz

completely = tamamen

nearly = neredeyse 

pretty = oldukça

rather = oldukça

hardly = güçlükle  

only = sadece  

enough = yeterince

entirely = tamamen  

fairly = oldukça

really = gerçekten

too = gereğinden fazla

 

 

a little,  much,  a lot gibi bazı niteleme sıfatları derecelendirme zarfı olarak kullanılırlar.

 

           Fairly, “oldukça”  anlamını taşısa da aşırılık anlamı vermez,  nitelediği kelimeye”orta dere-  cede”  anlamını katar.  

Daha çok good ve intelligent gibi olumlu sıfat ve zarflarla kullanılır.

l have seen a fairly interesting film.  

Tom is fairly clever but Peter is rather stupid.

 

         Rather da”oldukça”  anlamını taşır ancak fairly den farklı olarak bad,  foolish gibi olumsuz zarf ve sıfatlarla kullanılır.  

She’s quite beautiful = Oldukça güzel.

The car is quite full = Araba tamamen dolu.  

 

          Enough,  sıfatlardan sonra olduğu gibi zarflardan da sonra gelir.

She didn’t work quickly enough.  

 

           Hardly,  barely ve scarcely derecelendirme zarflar olumlu cümlelerde kullanılmalarına ragmen cümleye olumsuz anlam katmaktadırlar.

Hardly any,  ever,  can ve at all kelimeleriyle birlikte kullanılabilir.  Fiilden ya da”be”  fiilinden hemen sonra gelirler.

 

He has hardly any time to watch television. = Televizyon seyretmeye hemen hemen hiç vakti yok.  

l hardly know him. = Onu hemen hemen hiç tanımıyorum.  

There were barely twenty people there. = Orada tam olarak yirmi insan vardı.

There were scarcely twenty people there. = orada hemen hemen yirmi insan vardı.  

 

 

sifat olarak kullanıldığında “güzel,  şirin”  anlamına gelen pretty kelimesi zarf olarak kullanldığında “oldukça”  anlamına gelir.

 

ADVERB / zarflar

 

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.