Adjectives And Adverbs

adjectives and adverbs exercises,adjectives and adverbs konu anlatımı,adjectives and adverbs örnekler, adjectives and adverbs lists,adjectives and adverb sentences,adjectives and adverb cluses,adjectives exercises,adverb exercises,adjectives and adverbs

Adjectives And Adverbs

(Sıfatlar ve Zarflar)

Sıfatlar bir cümledeki ismi  nitelik ve nicelik bakımından etkilerler. Ancak niteledikleri isimlerden önce gelirler.

Örnekler: 

Kırmızı araba (red car) ,Yakışıklı çocuk (handsome boy),

Güzel araba (beautiful car), Büyük ev (big house) gibi…

 • Fatih is a good student.
 • Fatih iyi bir öğrencidir.
 • She paints wonderful pictures.
 • O harika resim boyar.

Zarflar ise fiili nitelerler. Zarflar kural olarak fiilden sonra gelir.

Örnekler;

hızlı koşmak (run fast), güzel oynamak (play well), 

hızlı sürmek (drive fast),  harika çizim yapmak (draw wonderfully), gibi..

 • Fatih sometimes talks thougtlessly.
 • Fatih bazen düşüncesizce konuşur.
 • Fatih runs fast.
 • Fatih hızlı koşar.

O hızlı koşar. Nasıl koşar?   “Hızlı” cümlede fiilin nasıl, ne zaman, nerede veya hangi sıklıkla yapıldığının cevabını verir.

Sıfat (Adjective)         Zarf (Adverb)

slow                                   slowly

quick                                quickly

dangerous                   dangerously

happy                               happily

loud                                   loudly

carefull                            carefully

 • Sıfatları zarf yapmak için sıfatların sonuna “–ly” harfleri eklenir. Sıfat “y” ile bitiyorsa “–y” kaldırılır ve yerine “– ied” yazılır.
 • Ancak bazı kurallara uymayan sıfatlar vardır. Bunlara kuralsız sıfat zarf dönüşümü adı verilir.

Sıfat                      Zarf

good                       well

bad                         badly

hard                       hard

fast                          fast

early                      early

late                          late

Örnekler;

 • She is a slow driver.
 • O yavaş bir sürücüdür.
 • She drives slowly.
 • O yavaşca sürer.
 • I am a careful driver.
 • Dikkatli sürücüyüm.
 • I drive carefully.
 • Dikkatlice sürerim.!
 • He is a good student.
 • O iyi bir öğrenci.
 • He answers the questions well.
 • O soruları iyi cevaplar.
 • I always drive fast.
 • Ben her zaman hızlı araba sürerim.
 • He is a succesfull football player.
 • O başarılı bir futbolcudur.
 • He plays football successfully.
 • O başarılı bir şekilde futbol oynar.

 

Konuyla ilgili alıştırmalar için tıklayınız…

Yararlı olması dileğiyle…

 

4 Comments on Adjectives And Adverbs

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.