Adjectives Adverbs Konusu

Adjectives Adverbs Konusu, Adjectives Konusu,Adverbs Konusu,Adjectives Konu Anlatımı,Adverbs Konu anlatımı,Adjectives And Adverbs Listesi,Adjectives Cümleleri,Adverbs Cümleleri,adjectives konu anlatımı 8.sınıf,adverbs konu anlatımı 8.sınıf,Adjectives And Adverbs Konu Anlatımı İngilizce,Sıfatlar ingilizce,Zarflar ingilizce,Sıfatlar ve Zarflar İngilizce,Sıfatlar ve Zarflar Konu anlatımı ingilizce,Adjectives Cümleler,Adverbs Cümleleri

 Adjectives And Adverbs

(Sıfatlar ve Zarflar)

  •  Sıfatlar bir cümledeki ismi nitelik ve nicelik bakımından etkilerler. Ancak niteledikleri isimlerden önce gelirler.

 

Örnekler:

Kırmızı araba (red car) ,Yakışıklı çocuk (handsome boy),

Güzel araba (beautiful car), Büyük ev (big house) gibi…

**********************************

Fatih is a good student.
Fatih iyi bir öğrencidir.

**********************************

She paints wonderful pictures.
O harika resim boyar.

**********************************

  • Zarflar ise fiili nitelerler. Zarflar kural olarak fiilden sonra gelir.

Örnekler;

hızlı koşmak (run fast), güzel oynamak (play well),

hızlı sürmek (drive fast), harika çizim yapmak (draw wonderfully), gibi..

************************************

Fatih sometimes talks thougtlessly.
Fatih bazen düşüncesizce konuşur.

************************************
Fatih runs fast.
Fatih hızlı koşar.

  • O hızlı koşar. Nasıl koşar? “Hızlı” cümlede fiilin nasıl, ne zaman, nerede veya hangi sıklıkla yapıldığının cevabını verir.

Sıfat (Adjective)   Zarf (Adverb)

  slow                                    slowly

  quick                               quickly

dangerous               dangerously

happy                              happily

loud                                    loudly

carefull                        carefully

  • Sıfatları zarf yapmak için sıfatların sonuna “–ly” harfleri eklenir. Sıfat “y” ile bitiyorsa “–y” kaldırılır ve yerine “– ied” yazılır.

 

             Ancak bazı kurallara uymayan sıfatlar vardır. Bunlara kuralsız sıfat zarf dönüşümü adı verilir.

Sıfat           Zarf

good          well

bad           badly

hard        hard

fast           fast

early      early

late           late

Örnekler;

*********************************

She is a slow driver.
O yavaş bir sürücüdür.
She drives slowly.
O yavaşca sürer.

*********************************

I am a careful driver.
Dikkatli sürücüyüm.
I drive carefully.
Dikkatlice sürerim.!

*********************************

He is a good student.
O iyi bir öğrenci.
He answers the questions well.
O soruları iyi cevaplar.

*********************************

I always drive fast.
Ben her zaman hızlı araba sürerim.

*********************************

He is a succesfull football player.
O başarılı bir futbolcudur.
He plays football successfully.
O başarılı bir şekilde futbol oynar.

*********************************

Konuyla ilgili alıştırmalar için tıklayınız…

ADJECTIVES / Sıfatlar

 

Yararlı olması dileğiyle…

2 Comments on Adjectives Adverbs Konusu

  1. Sıfatları zarf yapmak için sıfatların sonuna “–ly” harfleri eklenir. Sıfat “y” ile bitiyorsa “–y” kaldırılır ve yerine “– ied” yazılır. ((( burada bir hata olmuş -ily demeniz gerekiyordu. onun dışında çok iyi anlatmışsınız teşekkürier)))

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.