Adjective Sıfatlar Konu Anlatımı

Adjectives And Adverbs
Adjectives And Adverbs

 

Adjective Sıfatlar Konu Anlatımı

            Sıfatlar anlam bakımından isimlerin farklı özelliklerini belirtmek için kullanılan kelimelerdir

Onlar hakkında bilgi vererek onları tanımlamamıza yardımcı olurlar.

 

A silent room. = Sessiz bir oda

The clever student. = zeki öğrenci

 

          Yukarıdaki cümlelerde room(oda)  ve student(öğrenci)  kelimeleri isimdir Silent ve clever ise bu isimleri niteleyen sıfatlardır.  Ancak sıfat çeşitleri 6 ayrı grupta incelenebilir.

 

         İngilizce’de sıfatlar Türkçe’de olduğu gibi isimlerden önce gelirler.  Zamirler ismin yerine kullanılabildikleri için sifatlar zamirleri de niteler.

She is beautiful,  attractive and generous. = O güzel,  çekici ve cömerttir.

 

         Bir isimden önce birkaç sıfat gelebilir.  Bunları virgülle birbirinden ayırabileceğimiz gibi virgül-  süz de peşpeşe kullanabiliriz.

 a hot tasty drink. = sıcak lezzetli bir içecek.

 the small,  yellow box. = küçük,  sarı kutu.

 

 

SIFAT ÇEŞİTLERİ

Possessive Adjectives(iyelik sıfatları)

Descriptive Adjectives(Tanımlayıcı Sıfatlar)

Quantitive Adjectives(Nicelik Sıfatları)

Demonstrative Adjectives(işaret Sifatları)

Interrogative djectives(Soru sifatlari)

Distributive Adjectives(Uleştirme Sifatlari)

 

PREDICATIVE AND ATTRIBUTIVE ADJECTIVES Yüklem ve Niteleyici olarak kullanılan sıfatlar

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.