• numbers1to1000
  Sayılar ve Sıra Numaraları

  İngilizce Sayılar

  İngilizce Sayılar/ English Numbers  İngilizce Sayılar / İngilizce Sıra Sayıları / İngilizce Rakamlar “İngilizce 1 ‘den 100 ‘ e kadar sayılar Tablo” şeklinde aşağıda verilmiştir. Yararlı olması dileğiyle…      0 : Zero  1 : Devamını Oku[...]
 • verbs
  İngilizce Fiiler (Düzenli-Düzensiz)

  İngilizce Fiilerin 1. 2. 3. Halleri, Okunuşları Ve Anlamları

  ingilizce fiiller, ingilizce fiillerin çekim tablosu, ingilizce fiillerin 1.2.3. halleri ve okunuşları, ingilizce düzenli ve düzensiz fiiller,ingilizce fiil çekimleri ve türkçe karşılıkları, ingilizce fiil çekimleri, ingilizce fiillerin okunuşları, ingilizce fiiller ve anlamları,ingilizce fiiller ve anlamları Devamını Oku[...]
 • word sheet2
  Describing People (İnsanları Tanıtma)

  Describing People (İnsanları Tanıtma)

  Describing People (İnsanları Tanıtma) Bu konuda insanları dış ve iç görünüş özelliklerini anlatmaya yarayan bazı sıfatlar ve isimlerden bahsedeceğiz. Bunlardan bazılarını Cümle içinde nasıl kullanıldığını örneklerle anlatacağız.   Tall : Uzun Boylu Short : Kısa Devamını Oku[...]
 • 1360341612_agree
  So do I / Neither do I Konu Anlatımı

  So do I / Neither do I Konu Anlatımı

  İngilizce karşımızdakinin ya da birinin görüşüne katılmak için veya katılmamak için; So Do I veya Neither Do I kavramlarını kullanırız.
 • quote-no-matter-how-much-money-you-make-or-don-t-how-many-friends-you-think-you-have-or-lack-lisa-bloom-89-17-57
  How Much / How Many

  How much How Many Konu Anlatımı

  How much How Many Konu Anlatımı How many ; Sayılabilen isimlerin miktarını sormak için How many kullanılır. How many’ den sonra çoğul isim gelir. Cümle Yapısı How many+ çogul isim+ are there…..?     Kaç tane vardir? Devamını Oku[...]

Verbs

Adjective

 • Interrogative Adjectives(Soru sıfatları)

  22 Nisan 2016 0
  Interrogative Adjectives(Soru sıfatları) Üç tane soru sıfatı bulunmaktadır.  Bunlar: which(hangi)  , what(ne)  , whose(kimin), Which car? (hangi araba?)  , whose dress? (kimin elbisesi?), Which is the cheapest product? What is your job? Whose house is this? Devamını Oku[...]
 • Adjective Sıfatlar Konu Anlatımı

  21 Nisan 2016 0
  0 Adjective Sıfatlar Konu Anlatımı Sıfatlar anlam bakımından isimlerin farklı özelliklerini belirtmek için kullanılan kelimelerdir Onlar hakkında bilgi verenek onları tanımlamamıza yardımcı olurlar.   A silent room. Sessiz bir oda    The clever student. zeki Devamını Oku[...]
 • Demonstrative Adjectives

  03 Ocak 2016 0
  Demonstrative adjectives konu anlatımı, Demonstrative adjectives konusu örnekler ve anlamları, Demonstrative adjectives ile ilgili cümleler, Demonstrative adjectives örnekleri, Demonstrative adjectives Türkçesi, Demonstrative adjectives konu anlatımı örnek cümleler ve anlamları, İşaret Sıfatları konu anlatımı, İşaret sıfatları ile ilgili cümleler, İşaret sıfatları Devamını Oku[...]

Adverb

 • ADVERBS OF DURATION(Süreç zarfları)

  23 Nisan 2016 1
  ADVERBS OF DURATION(Süreç zarfları)     Ago,  all(day,  night)  long,  no more, (not)any longer gibi zarflar süreç zarfları(adverbs of duration)  olarak nitelendirilirler.  Bunların yanısıra by,  during,  from………..to/until till,  for,  throughout gibi kelimeler de süreç zarfıdır. Devamını Oku[...]
 • ADVERBS OF DEGREE(Derece zarfları)

  23 Nisan 2016 0
  ADVERBS OF DEGREE(Derece zarfları):   Bu çeşit zarflar hem sıfatları,  hem başka zarfları,  hem de fiilleri niteler.  Genellikle niteledikleri kelimeden hemen önce gelirler.  Bu çeşit zarflar arasında en sık rastlananlar şunlardır:     almost(hemen hemen; Devamını Oku[...]
 • ADVERBS OF PLACE (Yer zarfları)

  22 Nisan 2016 0
  ADVERBS OF PLACE (Yer zarfları)   Yer zarfları yer ya da yön bildiren kelimelerdir.  Genellikle cümle içinde fiilden sonra gelir   abroad(yurt disinda),  anywhere(hiçbir yere/  herhangi bir yere),  above(yukarıda),  away(uzağa),   back(geriye),  backwards(geriye doğru),  behind(arkaya), Devamını Oku[...]