Post Icon

As Soon As Konu Anlatımı

As soon As Konu Anlatımı / As soon As kalıbı / As soon as Kullanımı / As soon As Bağlacı

AS SOON AS KULLANIMI: As soon as yapısı anlam olarak “…er …-emez” yani “gider gitmez, varır varmaz” gibi anlamları

katmak için AS SOON AS kulanımını uygularız. As soon as bağlaç olarak kullanılmaktadır. As soon as 2 cümleyi birleştirmek için kullanılır. As soon as kalıbının iki şekilde kullanımı vardır..

As soon as başına geldiği cümleye anlam katar.

1. kullanım Present Tense ile, 2. Kullanımı ise Past tense iledir.

As Soon As Örnek Cümleler

He washes his face. —->O yüzünü yıkar.

He Gets up. —-> O kalkar.

As soon as he gets up , he washes his face.

(O kalkar kalkmaz ,yüzünü yıkar.)

He washes his face, as soon as he gets up.

(O kalkar kalkmaz ,yüzünü yıkar.)

******************************************************************

As soon as he gets up, he should wash his face.

(O kalkar kalkmaz ,yüzünü yıkasa iyi olur.) (anlam present, tavsiye niteliğinde.)

******************************************************************

As soon as he gets up, he will wash his face.

(O kalkar kalkmaz ,yüzünü yıkayacak.)(anlam present olduğu için will kullanılabilir.)

*******************************************************************

As soon as he gets up, he must wash his face.

(O kalkar kalkmaz ,yüzünü yıkamalı.)

*******************************************************************

As soon as he gets up, he may wash his face.

(O kalkar kalkmaz ,yüzünü yıkayabilir.)

*******************************************************************

As soon as he gets up, he wears his clothes.

(O kalkar kalkmaz ,elbiselerini giyer.)

*******************************************************************

*******************************************************************

As soon as I have enough money, I will buy a car.

Yeteri kadar param olur olmaz, araba alacağım.

********************************************************************

As soon as I have breakfast , I go out.

Kahvaltımı yapar yapmaz dışarı çıkacağım.

******************************************************************* 

I drank water as soon as ı woke up.

Uyanır uyanmaz su içtim.

*******************************************************************

As soon as I opened the my computer , I saw an error.

Bilgisayarımı açar açmaz,  bir hata gördüm.

As Well As Kullanımı için tıklayınız.. 

So … as konusu için tıklayınız..

Yararlı olması dileğiyle.İngilizcemiz.net

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
Read User's Comments11
Post Icon

Possessive Pronouns Konu Anlatımı

Possessive Pronouns Konu Anlatımı, Possessive konusu, Possessive Konu Ve Örnekler, Possessive Pronouns Konu Anlatımı İngilizce, Possessive Pronouns, İyelik Zamirleri Konu Anlatımı, İyelik Zamirleri Konusu, İyelik Zamirleri ingilizce, Zamirler Konusu İngilizce, İngilizce de zamirler, Zamirler ile ilgili cümleler, Zamir Örnekleri ingilizce

Possessive Pronouns Konu Anlatımı

İyelik zamirleri ; isim ve iyelik sıfatlarının yerine kullanılan yapılardır.

Örnek;

 • Bu onun arabasıdır.

Bu cümlede “onun” kelimesi iyelik sıfatıdır. “Araba”  ise isimdir.

 • Bu onunkidir.

 

 

Bu cümlede ise “onunki”  kelimesi hem sıfatın hem de arabanın yerine kullanılmıştır.

Bu tür yapılara” iyelik zamirleri” yani “possessive pronouns” diyoruz.

 • İyelik zamirleri = iyelik sıfatı + isim

 ************************************************************************

This is his car.  Bu onun arabasıdır.      –> İyelik sıfatı + isim (his car)

************************************************************************

This is his.  Bu onunkidir.                    –> İyelik zamiri (his)

 ************************************************************************

 

Subject pronoun Possessive Adjective Possessive Pronouns
I : Ben My : Benim Mine : Benimki
You : Sen Your : Senin Yours : Seninki
He : O His : Onun His : Onunki
She : O Her : Onun Hers : Onunki
It : O Its : Onun Its : Onunki
You : Siz Your : Sizin Yours : Sizinki
We : Biz Our : Bizim Ours : Bizimki
They : Onlar Their : Onların Theirs : Onlarınki

İyelik Zamirleri Örnek Cümleler

*******************************************

This is my car. (Bu benim arabam.)
This is mine. (Bu benimki.)

*******************************************
That is your car. (O senin evin.)
That is yours. (O seninki.)

*******************************************

It is her car. (O onun arabası)
It is hers.  ( O onunki.)

*******************************************

These are my books. (bunlar benim kitablarım.)
These are mine. (Bunlar benimkilerdir.)

*******************************************
It is our computer. (O bizim bilgisayar.)
It is ours . (O bizimki.)

*******************************************
These are their pens. (Bunlar onların kalemleri.)
These are theirs. (Bunlar onlarınkilerdir.)

*******************************************
Nesnel Kişi Zamirleri

İyelik Zamirleri

İşaret Zamirleri

Kişi Zamirleri

REFLEXIVE PRONOUNS

Yararlı olması dileğiyle…

Etiketler : Possessive Pronouns Konu Anlatımı, Possessive konusu, Possessive Konu Ve Örnekler, Possessive Pronouns Konu Anlatımı İngilizce, Possessive Pronouns, İyelik Zamirleri Konu Anlatımı, İyelik Zamirleri Konusu, İyelik Zamirleri ingilizce, Zamirler Konusu İngilizce, İngilizce de zamirler, Zamirler ile ilgili cümleler, Zamir Örnekleri ingilizce

Tags: , , , , , , , , , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
Read User's Comments0
Post Icon

At Once Konusu

At Once nedir, At once ne demek, At once örnekleri, At once cümleler, At once türkçe karşılığı, At once ile ilgili cümleler, İngilizce hemen derhal nasıl söylenir, İngilizce de hemen, İngilizce de derhal çabuk , İngilizce de acele ile ilgili cümle

AT ONCE NE DEMEK?

At Once: Hemen, Derhal, Çabucak Anlamlarına gelmektedir.

Genellikle cümle sonunda kullanılır. Benzer (eş anlamlı) kelimeler olarak da immediately, instantly,  right away vardır.

At Once Örnek Cümleler

***************************************************

You must phone the ambulance at once.

Sen hemen ambulansa telefon açmalısın.

***************************************************

He went to the police to talk about it at once.

O konuşmak için derhal polise gitti.

***************************************************

İngilizcemiz.Net

Yararlı olması dileğiyle…

Etiketler : At Once nedir, At once ne demek, At once örnekleri, At once cümleler, At once türkçe karşılığı, At once ile ilgili cümleler, İngilizce hemen derhal nasıl söylenir, İngilizce de hemen, İngilizce de derhal çabuk , İngilizce de acele ile ilgili cümle

Tags: , , , , , , , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
Read User's Comments0
Yabancı Dil Yabancı Dil