Post Icon

Gerund Konu Anlatımı

Gerund Konu Anlatımı, Gerund Konusu, Gerund Örnekler, Gerund Fiilleri, Gerund Cümleleri, Gerund Örnek Cümleler, Use of the Gerund Konusu, Gerund Konusu ingilizce, Gerund Fiilleri, Infinitive Fiilleri

Gerund Konu Anlatımı (Use Of  The Gerund)

İngilizce de iki fiil yan yana geldiğin de; 2. fiilin sonuna ya “-ing” eki konur ya da iki fiil “to ” ile ayrılır. Gerund Konusu Türkçe de Fiilimsi dediğimiz yapı “-ing” eki ile gösterilir.

Gerund Örnek Cümleler

**************************************

I like running in the morning. (Sabahları koşmayı severim.)

He likes listening to classical music. (O klasik müzik dinlemeyi sever.)

She doesn’t enjoy dancing. (O dans etmeyi sevmez.)

**************************************

**Her -ing ekini alan fiil, isim olmak zorunda değildir.***

**************************************

I saw a running boy yesterday. ( Dün koşan bir çocuk gördüm.)

Yukarda ki cümle de running ismi nitelendirmek için sıfat manasında kullanılmıştır.

Gerund Fiilleri

Lose: Kaybetmek

Like : Beğenmek

Dislike : Beğenmemek

Enjoy: Hoşlanmak

Avoid : Sakınmak , Kaçınmak

Hate : Nefret Etmek

Finish :Bitirmek

Miss: Özlemek, Kaçırmak

Look forward to : Dört gözle beklemek

Begin : başlamak

Stop: Durmak

Continue : Devam etmek

Start : Başlamak

Try : Denemek

Deny: İnkar etmek

Admit: Kabul etmek

Postpone : Ertelemek

Anticipate: Ummak

Imagine: Hayal Etmek

Mention : bahsetmek

Propose : Önermek

Suggest : Önermek

Bu fiillerden sonra gelenler genellikle gerundlu kullanılmaktadır.

**************************************

Gerund konusunun daha detaylı anlatımı için tıklayınız…

Tags: , , , , , , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
Read User's Comments0
Post Icon

Tahminlerde Kullanılan Will Yapısı

Will Konusu, Will konu anlatımı, Will Örnekler, Will cümleleri, Tahminde kullanılan will yapısı, Varsayımlarda will kullanımı

Will konusu

Will tahminler kullandığımız yapıdır. Diğer kullanımı ise gelecek zaman yapısıdır.

WILL

Örnekler

********************************************

It will be Luke. I can hear her voice.
O luke olmalı. Sesini işitebiliyorum.

*********************************************
She will be waiting for you. Don’t be late.
(O seni bekliyor olacak. Geç kalma)

*********************************************
They will be at home by this time.
(Onlar şu ana kadar evde olmalılar.)

*********************************************

    Future Tense (Gelecek Zaman) yapısı için tıklayınız..

Etiketler : Will Konusu, Will konu anlatımı, Will Örnekler, Will cümleleri, Tahminde kullanılan will yapısı, Varsayımlarda will kullanımı

Tags: , , , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
Read User's Comments0
Yabancı Dil Yabancı Dil